Vi utökar familjen inför Höstterminen 2018

Ge dig själv rätt möjligheter att utvecklas genom arbete inom HHGS Nöjes AB. Sök till en ansvarsposition som VD, vice-VD eller Ekonomiansvarig . En eventuell överlämning sker successivt från slutet av maj 2018.

Kvalifikationer för VD och vice-VD:
En student på Handelshögskolan i Göteborg med minst ett halvår av högskoleutbildning. Du är kommunikativ, har god ledarskapsförmåga, hög social kompetens och kreativitet. I tjänsten ingår huvudansvar för projekt, intäkter, försäljning samt uppföljning av verksamhet i helhet. Tidigare erfarenhet av arbete i en ledarroll och/eller event är meriterande.
Det är väldigt varierande arbetstid för rollerna som VD och vice-VD, där topparna nås kring evenemang.

Arbetsuppgifter och ansvar för VD:
- Ansvar för kontakt och beslutsunderlag till styrelsen samt att rapportera till ägare.
- Ansvarar för budgetering tillsammans med Ekonomiansvarig.
- Utveckla och följa upp ledningsgruppens handlingsplaner.
- Finnas med som stöd för Ekonomiansvarig gällande bokslutsarbete

Delade arbetsuppgifter och ansvar för VD och vice-VD:
- Ansvar för anställda, trivsel och utveckling.
- Hålla kontakt med samarbetspartners/externa kontakter.
- Förbättra interna processer i verksamheten i samtycke med styrelse.
- Ansvarig för olika events och vidareutveckling av dessa

Kvalifikationer för Ekonomiansvarig:
En student på Handelshögskolan i Göteborg med minst ett halvår av högskoleutbildning. Du är välstrukturerad, organiserad och har en bra relation med siffror. Tidigare erfarenhet av arbete gällande bokföring och/eller avklarade kurser inom redovisning och styrning är meriterande. Arbetstiden är ojämnt fördelad under varje månad - majoriteten av tid läggs dock efter ett event, då utfall skall styrkas och finansiella rapporter skrivs.

Arbetsuppgifter och ansvar för ekonomiansvarig:
- Se till att budgeten följs under årets gång
- För samtliga intäkter/ kostnader i bolaget. Inga utgifter godkänns utan ekonomiansvarigas medgivande.
- Undersöka bolagets ekonomiska möjlighet då verksamheten konstant växer.
- Löpande bokföra affärshändelser och skapa månadsrapporter till moderbolaget. Även avstämningsarbete varje månad.
- Bokslutsarbete i slutet av aktuellt räkenskapsår med upprättande av Årsredovisning och inkomstdeklaration.
- Momsrapport och deklaration vid slut av räkenskapsår.

Låter ovan intressant?
Du ansöker på detta sätt:
Skicka in CV och personligt brev där berättar vilken post du är sugen på till 6 maj senast den info@nojes.email. Tveka inte att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Vad gör vi?

Nöjes fyller terminen med externa events med allt ifrån rekordstora fester på Göteborgs nattklubbar till oförglömliga baler på några av stans finaste platser.

Vårt hjärta.

På Nöjes skapar vi inte enbart tillfälle för fest och dans – vårt hjärta ligger i att skapa en gemenskap och grund för nätverkande som studenter får ta del av.

Vår önskan.

Nöjes önskan är att berika Göteborgs studentliv och erbjuda storslagna minnen från studietiden som hänger kvar ut i arbetslivet.

Mer om NÖJES

Galleri

Följ oss